Zekat

Katarakt İnsan yaşamı boyunca birçok fiziksel rahatsızlık geçirir. Vücudun bütün organlarının bir işlevi vardır. Zamanla çevre şartları ve kalıtsal nedenlerden dolayı, organlar işlevini yerine getiremez hale gelir. Bu aşamada, ilerleyen teknolojik gelişmeler sayesinde, tüm hastalıklara çare bulacak yöntemler geliştirilmiştir. Katarakt Göz rahatsızlığı da bunlardan birisidir. Tedavi edilmezse, insanların yaşam kalitesini düşüren ve görme kaybına neden olan bir hastalıktır. Göz sağlığını olumsuz yönde etkileyen birçok neden vardır. Bu nedenler ortadan kaldırılarak katarakt oluşumunu engelleyebileceğiniz gibi erken tanı ve tedavi yöntemlerini kullanarak da hastalığa çözüm bulabilirsiniz.

Katarakt Neden Olur

Katarakt genellikle halk arasında, göze perde inmesi olarak tanımlanır. Sağlık alanında gözün yapısı incelendiğinde uzmanlar tarafından, saydam göz merceğinin matlaşması olarak açıklanır. Saydam göz merceği, gözün diğer kısımları ile bir bütün halde görmeyi sağlarken, merceğin zamanla matlaşması görme bozukluklarına yol açar. Genellikle 45 yaş sonrası kişilerde saydam göz merceğinde matlaşma başlar. Ayrıca anne karnında, hamilelik sürecinde kullanılan ilaçlar ya da enfeksiyon rahatsızlıkları gibi nedenlerden dolayı da doğumdan sonra katarakt görülür. Down sendromu gibi rahatsızlığı olan kişilerde de katarakt görülme olasılığı yüksektir. Ömür boyu devam eden diyabet hastalarının da katarakt olma riski yüksektir.

Katarakt Belirtileri

Göz rahatsızlıkları içerisinde yaşam kalitesinin düşmesine neden olan en tehlikeli hastalık katarakttır. Genellikle 45-65 yaş aralığındaki kişilerde görülür. Görmeye etki eden saydam mercek yapısının sertleşmeye başlaması ve matlaşması bu yaş aralığında başlar. Hastalar canlı renkleri daha pastel tonlarda görmeye başlar. Sisli hava şartlarında net ve detaylı görememe gibi şikâyetleri ortaya çıkar. Göz yorgunluğu ve ardından baş ağrısı şikayetleri görülür. Dumanlı, bulanık görme, ışıktan rahatsız olma, yakın ya da uzağı görememe gibi belirtiler ortaya çıkar. Derinlik hissinin giderek kaybolması ve gözde oluşan beyazlık kişilerin yaşam kalitesini düşürür. Katarakt tedavisi için erken tanı ve düzenli göz kontrolü yapılmalıdır.

Katarakt Tedavisi Nasıl Olur

Katarakt hastalığının iyileşmesi için cerrahi operasyon yapılması gerekir. Göz merceğinin durumuna göre tedavi yöntemi belirlenir. Hastanın durumuna göre dikişli olan göz merceği yerleştirme ameliyatı ve dikişsiz lazer ameliyatı olmak üzere iki yöntem kullanılır. Günümüzde gelişen yöntem ve teknikler sayesinde hastanın durumuna göre kısa sürede günlük hayatlarına dönebilecek şekilde tedavi yöntemleri uygulanır. Hastanın saydam göz merceği matlaşması ilerlemişse, mercek yerinden çıkartılarak yerine yapay lens mercek yerleştirilerek, hastanın görmesi sağlanır. Katarakt tedavisinde mutlaka ameliyat yapılmalıdır. En yaygın olarak kullanılan lazer ile ağrısız ameliyat yöntemi hastaların kısa sürede günlük yaşamına dönmesini sağlar. Fakat yöntem ve tekniğin bir uzman tarafından belirlenerek teşhisinin konması gerekir.

Katarakt Ameliyatı Nasıl Yapılır

Doğumdan yaşlılığa kadar geçen süreçte en fazla gözler etkilenir. Doğuştan veya çevresel nedenlere bağlı olarak katarakt ortaya çıkabilir. Yaşa bağlı olarak da hastalıkta ilerleme görülür. Dünya genelinde katarakt rahatsızlığı nedeniyle birçok kişi görme kaybı yaşamaktadır. Özellikle Güney Amerika ve Afrika gibi sıcak bölgelerde, katarakt yaygın bir şekilde görülür. Tedavi sürecinde cerrahi işlemler gerçekleşir. Görme kaybına neden olan göz merceği yerinden çıkarılarak, yapay bir göz merceği yerleştirilir. Katarakt ameliyatında ilk olarak, hastanın gözüne iğne veya damla ile anestezi uygulanır. Göz kenarına açılan küçük bir kesi ile hasar görmüş olan mercek çıkartılır. Hastanın durumuna uygun mercek yerine yerleştirilerek, hastanın tedavisi tamamlanır. En çok tercih edilen tedavi yöntemlerinden biri de göz içi lens uygulamasıdır. Bu ameliyat ile hasta kısa sürede iyileşme gösterir. Göz sağlığı tedavi yöntemleri hastanın durumuna göre farklılık gösterir.

Katarakt Teşhisi Nasıl Konulur

Göz rahatsızlığı olan Katarakt, göz doktoru tarafından muayene edilir. Uzman muayene sırasında var olan veya oluşabilecek rahatsızlıkların tespitinde de bulunur. Doktor kataraktta ilk önce saydam göz merceğinde matlaşma olup olmadığına bakar. Matlaşmanın seviyesini belirlemek amacıyla, hastanın görmesini ne kadar etkileyip etkilemediğini inceler. Hastanın durumuna hangi cerrahi yöntemin uygun olacağı belirlenir. Ve hastada ameliyat riski olup olmadığı gözlenir. Görme testleri ve gözün diğer yapıları incelenerek hastayı tedavi edecek yöntemler belirlenir. Teşhis konduktan sonraki uygulanacak tedavi ile iyileşme süreci hızlı ve ağrısız gerçekleşmektedir.

Kimler Katarakt Ameliyatı Olamaz

Göz içerisinde yer alan saydam mercek, renklerin canlı görünmesini ve netlik kazanmasını sağlar. Yaşa bağlı olarak yaşlılıkla beraber gözlerde katarakt ortaya çıkar. Çevrenin etkisi kadar kalıtsal nedenlerle de ortaya çıkabilir. Genellikle iki farklı yöntemle tedavi edilebilir. Özellikle yaşlı hastaların tedavisinden önce, göz merceğinin sertlik ve matlık düzeyine bakılarak ameliyat yöntemi geliştirilir. Günümüzde en sık kullanılan lazer tedavisi yöntemi 20 dakika gibi kısa bir sürede yapılır. Burada ameliyat olacak hastanın ameliyatta ortaya çıkabilecek riskli durumunun olup olmadığına bakılarak ameliyat kararı verilir. Eğer hastada kalp yetmezliği ve sırt üzeri uzanamayacak derecede kamburluğu varsa, katarakt ameliyatı yapılmaz.

Afrika’da Katarakt Neden Yaygın

Dünya ülkelerinin coğrafi şartlarına bakıldığında, iklim koşulları gereği bazı hastalıklarda artış görüldüğü gözlenir. Özellikle Güney Amerika, Afrika gibi çok sıcak iklime sahip ülkelerde, katarakt göz hastalığı yaygın olarak görülür. Afrika’daki beslenme yetersizliği ve göz doktorunun olmaması gibi nedenler de hastalığın ilerlemesine sebep olmuştur. Çoğu bebek anne karnında yetersiz beslenme kaynaklı kalıtsal hastalıklarla doğmuştur. İlerleyen süreçte de çevre etkisi ile beraber katarakt ilerleyerek, görme kaybına neden olmuştur. Afrika’nın iklim şartlarına uyum sağlayan insanlar, katarakt ile baş etmekte zorlanmaktadır. Katarakt ameliyatı ile kısa sürede tedavi olarak, görme yetilerini tekrar kazanabilirler.

Katarakt Ameliyatı Yardım Ücreti

Dünyada farklı coğrafyalarda yaşayan insanlar, çevre ve kalıtsal nedenlere bağlı olarak, yaşam kalitelerini düşürecek şekilde hastalıklarla baş ediyor. Özellikle sıcak bir iklime sahip olan Afrika da çok fazla hastalık görülüyor. Çevre ve beslenme kaynaklı ortaya çıkan Katarakt, Afrika’da yaygın olarak her yaş grubunda görülür. Erken tedavi yapılmaz ise görme kaybı ile insanların erken yaşta yaşam kalitesi düşmektedir. Ülkede yeterli sağlık çalışanının bulunmaması da erken tedaviyi zorlaştırmaktadır.

Afrika gibi ülkelere her konuda olduğu gibi sağlık alanında da yardımlarını eksik etmeyen yardımlaşma dernekleri,  katarakt ameliyatını gerçekleştirmektedir. Yardımlaşma faaliyeti gösteren derneklere bağışta bulunarak, insanların yeniden görmesini sağlayabilirsiniz.

Katarakt Projeleri

Dünyada her ülkenin yaşam şartları ve ekonomik koşulları birbirinden farklıdır. Özellikle ekonomik durumu kötü olan Afrika ülkesine bakıldığında, iklim şartlarının etkisi ve beslenme yetersizliğinden olumsuz yönde etkilendiği görülür. Buna bağlı olarak gelişim bozuklukları ve görme bozuklukları ortaya çıkmıştır. Normal şartlarda yaşlılık etkisi ile ortaya çıkan katarakt, Afrika da çocuk yaşlara kadar inmiştir. Bu kapsamda yardımlaşma dernekleri ve gönüllü doktorlar sayesinde, Afrika’da her yıl yüzlerce insan katarakt ameliyatı ile tekrar görme yetisini kazanmaktadır. Ameliyatın gelişmiş yöntemler kullanılarak uygulanması ile insanlar kısa sürede günlük hayatlarına dönebilmektedir. Ayrıca ekonomik durumu kötü olan Afrika’da yardım kapsamında, cüzi miktarda katarakt ameliyatı uygulanarak, her yıl yüzlerce kişinin görmesi sağlanmaktadır. Sizde yardımda bulunarak, karanlığa gömülen bu gözleri ışıkla buluşturabilirsiniz.