HAZRETİ ÖMER R.A

Hz. Ömer Kimdir?

Hz. Ömer, peygamber efendimizin sahabelerinden birisi olarak bilinmektedir. Peygamber efendimizin zamanında, İslam dini için halifelik yapmış olan sahabelerden birisidir. Kendisi İslam yolunda Allah’ın rızası için hayatına devam eden, düzgün kişiliği ile ön plana çıkmış ve adından çokça söz ettirmiştir.

Hz. Ömer Sahabelik Dönemi

Hz. Ömer Kureyş kabilesine bağlıdır. Bu kabilenin Benu Adiyy adlı koluna mensuptur. Peygamber efendimizin temiz olan nesebi ile bir arada olan bir nesebi vardır. Ebabil kuşlarının mucizesinden yaklaşık on üç sene kadar bir süre geçmesinden sonra Hz. Ömer doğmuştur. Peygamber efendimizden sonra doğan sahabelerden birisidir. Babası çobanlık yaptığı için, babasına ait hayvan sürüsüne çobanlık yapmıştır. Büyüdüğünde ise ticaret ile ilgilenmeyi tercih etmiştir. Hz. Ömer şehirde sevilen bir isimdi. Kabileler arasında bir problem ortaya çıktığında Hz. Ömer’in sözü dinlenirdi. Hz. Ömer’in İslam dinine girmesi, diğer müslümanların zorluklara göğüs germesi için güç kuvvet oldu.

Hz. Ömer Müslüman Olmadan Önce

Hz. Ömer müslüman olmadan önce, müslümanlara eziyet eden insanlardan birisiydi. Gücü kuvveti yerinde olan birisi iken, müslümanlık dinine mensub olması sayesinde, müslümanların sesi kulağı oldu ve onlara güç kuvvet verdi. Peygamber efendimiz (s.a.v) geceleri Kur’an okurken gizli gizli onu dinlerdi. Müslüman olup şehadet getirdiği zaman içerisinde Kâbe’ye diğer müslümanlar ile birlikte giderek namaz kıldı. Müslümanlığa nail olduktan sonra, Peygamber efendimizin en sevdiği sahabelerden birisi oldu.

Onun yanından hiç ayrılmazdı. Kâfir milletler ile uzun yıllarca mücadele etti ve birçok eziyete de göğüs gerdi. Peygamber efendimizin katıldığı tüm savaşlarda onun yanında oldu. Bu sebepten dolayı, Peygamber efendimiz bir karar alırken Hz. Ömer ile birlikte istişare etmeyi severdi. Hz. Ömer kendi kızı olan Hafsa’yı Resullallah ile evlendirmiştir. Peygamber efendimizin vefatından sonra ise Hz. Ömer, halife olan Hz. Ebubekir’in yardımcısı olmuştur.

Hz. Ömer ve Halifelik Dönemi

Hz. Ebubekir’in vefatından sonra Hz. Ömer, ikinci bir halife olarak hayatına devam etti. Irak, Suriye, Mısır ve İran’ı İslam toprakları içerisine dahil etti. Horasan, Kudüs, Ermenistan, İskenderiye Hz. Ömer döneminde fethedilen topraklar arasında yer almaktadır. İslam ordularının fethetmiş oldukları topraklar içerisinde yaşayan müslümanlar sayesinde, İnsanların İslam’da gördükleri güzel ahlak, görgülü davranışlar gereği ile diğer müslüman olmayan insanlar müslümanlık ile şereflendi. Ancak dininden vazgeçmek istemeyen insanlar, asla Müslüman olmaları için zorlanmadı, kendi istedikleri inanç hürriyetleri ile birlikte yaşamya devam ettiler. Hz. Ömer ise fethetmiş oldukları İran şehri ve bölgesinde fazla zaman harcamadan yeni şehirlerin kurulmasını talep etti.

Hz. Ömer ve İran Halkı

İranlılar, lüks içerisinde yaşayan bir millettir. Yaşadıkları hayat ve adetleri, müslümanlar tarafından pek sevilmemişti ve istenmemişti. Burada bulunan Basra ve Kufe gibi şehirler müslüman kesimlerin yaşayabilmesi için kurulmuştu. Hz. Ömer fetih yaptığı verimli toprakları bulunan yerlerde, üretime devam etmeleri halinde onlardan haraç almıştır. Ziraat tecrübeleri olmadığı için, halkın yerine kendileri geçmediler ve İslam ordusunun verimini düşürmek istemediler.

Hz. Ömer ve İslam Dini için Yaptıkları

Bu dönemde İslam devleti birçok ilke imza attı. İslam dini boyunca müslümanların gösterdiği hizmetlerden dolayı maaşlar bağlandı ve maaşlar senelik olarak ödenmeye karar verildi. Hz. Ömer, Müminlerin emiri olarak nitelendirilen ilk kişi oldu. İlk teravih namazı ise, Hz. Ömer ile birlikte ilk defa cemaat halinde bir araya gelindi ve kılındı. Kur’an’ın bir araya getirilip kitaplaştırılması için çaba gösterdi ve bu konunun üzerinde ciddi bir süre boyunca durdu. Valiler ile bir araya geldi, kesin bir karar ile İslam devletinin bir sembolü aynı zamanda para birimi olan ilk para basıldı. Hz. Ömer göründüğü gibi pek çok ilke imza atan bir sahabe olmuştur. Hicretten sonra ise 24. senesinde bir köle tarafından şehit edildi. 63 yaşında vefat etmiştir.